Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

období mrazové
v klimatologii časový interval mezi prům. datem prvního mrazu na podzim a prům. datem posledního mrazu na jaře. Běžně se určuje podle denních minimálních teplot vzduchu v meteorologické budce. Viz též období bezmrazové.
angl: frost period slov: mrazové obdobie něm: Frostperiode f rus: морозный период  1993-a1
podpořila:
spolupracují: