Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

inverze teploty vzduchu pasátová
teplotní inverze v oblasti pasátové cirkulace způsobená subsidencí vzduchu z vyšších hladin. Odděluje vlhký pasátový vzduch v nižších hladinách od teplého a velmi suchého vzduchu ležícího nad ním.
angl: trade-winds inversion slov: pasátová inverzia teploty vzduchu rus: пассатная инверсия něm: Passatinversion f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: