Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Copernicus
program Evropské komise, dříve označovaný jako GMES (Global Monitoring for Environment and Security), zaměřený na získávání údajů o životním prostředí (včetně atmosféry a oceánů), především pomocí metod dálkového průzkumu Země. Program vychází z úzké spolupráce s ESA, v oblasti družicových meteorologických měření probíhá spolupráce s organizací EUMETSAT při vývoji a provozu některých z družic/přístrojů Sentinel.
slov: Copernicus; něm: Kopernikus, Kopernikus m; fr: Copernicus m; rus: Программа Коперник, ранее известная как GMES (Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности)  2014
podpořila:
spolupracují: