Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Copernicus
program Evropské komise, dříve označovaný jako GMES (Global Monitoring for Environment and Security), zaměřený na získávání údajů o životním prostředí (včetně atmosféry a oceánů), především pomocí metod distančního měření. Program vychází z úzké spolupráce s ESA, z dalších partnerů se např. předpokládá zapojení organizace EUMETSAT při vývoji a provozu některých z družic/přístrojů Sentinel.
slov: Copernicus rus: Программа Коперник, ранее известная как GMES (Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности) něm: Kopernikus, Kopernikus m fr: Copernicus m  2014
podpořila:
spolupracují: