Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tišiny subtropické
pásmo bezvětří nebo slabých proměnlivých větrů v subtropickém pásu vysokého tlaku vzduchu nad oceány na obou polokoulích, vyskytující se mezi pasáty a pásmem západních větrů (přibližně mezi 30 až 35° N a 30 až 35° S). Posunují se na sever a na jih asi o 5° v závislosti na výšce Slunce během roku. Subtropické tišiny jsou oblastmi s ustáleným, nad pevninou suchým a horkým počasím. Někdy se pro subtropické tišiny používal termín „pásmo kalmů". Viz též šířky koňské.
angl: subtropical calms slov: subtropické tíšiny něm: subtropische Kalmen f/pl rus: субтропические штили  1993-a3
podpořila:
spolupracují: