Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

detekce meteorologických jevů dálková
metoda detekce a monitorování různých meteorologických jevů metodami distančního pozorování (např. družicová a radarová pozorování).
angl: distant detection of meteorological phenomena, remote sensing slov: diaľková detekcia meteorologických javov něm: Fernerkundung von Wettererscheinungen f fr: télédétection des phénomènes météorologiques f, télédétection atmosphérique f rus: дистанционное зондирование метеорологических явлений  1993-a3
podpořila:
spolupracují: