Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

detekce meteorologických jevů dálková
angl: remote sensing; slov: diaľková detekcia meteorologických javov; něm: Fernerkundung von Wettererscheinungen f; fr: télédétection atmosphérique f; rus: дистанционное зондирование метеорологических явлений  1993-a3
podpořila:
spolupracují: