Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

typizace mezní vrstvy atmosféry
klimatologická abstrakce zákl. charakteristik mezní vrstvy atmosféry, zpravidla podle vertikálních profilů teploty, větru a vlhkosti vzduchu za předpokladu horiz. homogenity polí v mezoměřítku. Významným prvkem při této typizaci je výskyt, výška, vert. rozsah, popř. další charakteristiky zadržujících vrstev, především inverzí teploty. Za kritéria stabilitních podmínek v mezní vrstvě se zpravidla volí veličiny přímo odvozené z vertikálního teplotního gradientu (mezní vrstva velmi stabilní, mírně stabilní, instabilní, konv. apod.) nebo komplexnější charakteristiky typu Richardsonova čísla.
angl: boundary layer typification; slov: typizácia hraničnej vrstvy atmosféry; něm: Grenzschichttypisierung f; rus: типизация пограничного слоя атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: