Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intenzita výbojů blesku mezi oblaky
vyjadřuje plošnou hustotu výbojů blesku mezi oblaky za jednu bouřkovou událost, den s bouřkou nebo za rok. V tech. praxi se udává prům. hustota výbojů na 1 km2 za rok, odvozená z dlouhodobého pozorování.
angl: cloud to cloud lightning intensity slov: intenzita výbojov blesku medzi oblakmi rus: интенсивность разрядов молний между облаками něm: Stärke des Wolkenblitzes f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: