Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intenzita blesků mezi oblaky
veličina vyjadřující plošnou hustotu blesků mezi oblaky za jednu bouřkovou událost, den s bouřkou nebo za rok. V tech. praxi se udává prům. hustota výbojů na 1 km2 za rok, odvozená z dlouhodobého pozorování.
angl: cloud to cloud lightning intensity slov: intenzita bleskov medzi oblakmi něm: Stärke des Wolkenblitzes f rus: интенсивность разрядов молний между облаками  1993-b2
podpořila:
spolupracují: