Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozpouštění mlhy
proces postupného zanikání mlhy, kdy se meteorologická dohlednost zvyšuje z hodnot původně pod 1 km na více než 1 km. K rozpouštění radiačních mlh dochází vlivem prohřívání vzduchu a rozvoje vertikálního promíchávání vzduchu během dopoledních hodin. Faktorem, který obecně napomáhá rozpouštění mlhy, je např. zesílení horizontálního proudění nebo vymývání padajícími srážkami. Při zabezpečování leteckého provozu se na některých letištích provádí umělé rozpouštění mlhy, k němuž se používá speciálních hořáků, které produkují umělá kondenzační nebo ledová jádra.
angl: fog dissipation; slov: rozpúšťanie hmly; něm: Nebelauflösung f; rus: асаждение тумана, рассеяние тумана  1993-a2
podpořila:
spolupracují: