Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění turbulentní
v meteorologii proudění vzduchu, v němž se vyskytují nepravidelné turbulentní víry a fluktuace rychlosti. Při turbulentním proudění pronikají z jedné vrstvy do druhé nejen jednotlivé molekuly, ale i makroskopické vzduchové částice. Proudění bez turbulentních vířivých pohybů nazýváme prouděním laminárním. V reálné atmosféře je proudění zpravidla turbulentní. Viz též turbulence.
angl: turbulent flow slov: turbulentné prúdenie něm: Turbulenzströmung f, turbulente Strömung f rus: вихревой поток, , турбулентное течение, турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: