Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

metelice
dříve používaný název pro větrem zvířený sníh.
slov: metelica; něm: Schneetreiben n; rus: метелица  1993-a2
podpořila:
spolupracují: