Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovník meteorologický
prům. roční poloha osy rovníkové deprese neboli intertropické zóny konvergence. Obepíná Zemi v blízkosti 5. stupně s. š., proto bývá někdy jako meteorologický rovník označována přímo tato rovnoběžka. Viz též rovník termický.
angl: meteorological equator; slov: meteorologický rovník; něm: meteorologischer Äquator m; rus: метеорологический экватор  1993-a3
podpořila:
spolupracují: