Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

charakteristika tlakové tendence
časový průběh změny tlaku vzduchu během stanoveného časového intervalu určený podle grafického výstupu průběhu tlaku zpracovaného staničním SW, případně z tvaru záznamu mikrobarografu. V synoptických zprávách charakteristika tlakové tendence vyjadřuje charakter změn staničního tlaku za období posledních tří hodin před termínem pozorování.
angl: characteristic of the pressure tendency slov: charakteristika tlakovej tendencie něm: Charakteristik der Drucktendenz f rus: характеристика барической тенденции  1993-a3
podpořila:
spolupracují: