Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

charakteristika tlakové tendence
časový průběh změny tlaku vzduchu během stanoveného časového intervalu určený podle grafického výstupu průběhu tlaku zpracovaného staničním SW, případně z tvaru záznamu mikrobarografu. V synoptických zprávách charakteristika tlakové tendence vyjadřuje charakter změn staničního tlaku za období posledních tří hodin před termínem pozorování.
angl: characteristic of the pressure tendency; slov: charakteristika tlakovej tendencie; něm: Charakteristik der Drucktendenz f; rus: характеристика барической тенденции  1993-a3
podpořila:
spolupracují: