Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatop
klimatická (mikroklimatická) složka abiotických vlastností nejmenší prostorové jednotky, kterou lze považovat za homogenní, tj. ekotopu. Název vyjadřuje soubor klimatických vlastností stanoviště. Termínu se užívá v ekologii a ekologické klimatologii. Viz též energotop.
angl: climatology of free atmosphere, climatope slov: klimatop něm: Klimatop m rus: климатоп  1993-a1
podpořila:
spolupracují: