Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Rossbygram
Termín je odvozen od jména švédského meteorologa C.-G. Rossbyho.
slov: Rossbygram; něm: Rossby-Diagramm n; rus: Россбиграмма  1993-b1
podpořila:
spolupracují: