Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stočení větru
náhlá změna směru větru v horiz. směru nebo s výškou, způsobená především termodynamickými nebo orografickými vlivy. S výškou pozorujeme stočení větru zejména na hranicích inverzí teploty vzduchu a na frontálních plochách, v horiz. směru na atmosférických frontách, na mořském pobřeží, na orografických překážkách, pod oblaky druhu cumulonimbus apod. Obdobně mluvíme o stočení větru i v časovém smyslu, např. při přechodu fronty přes dané místo. Viz též střih větru, stáčení větru.
angl: sudden wind shift; slov: stočenie vetra; něm: Windsprung m; rus: поворот ветра  1993-a2
podpořila:
spolupracují: