Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faksimile
Termín pochází z lat. fac simile „udělej podobné“ (z facere „dělat“ a similis „podobný“).
angl: facsimile; slov: faksimile; něm: Faksimile n; fr: fac-similé m; rus: факсимиле  1993-a1
podpořila:
spolupracují: