Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

faksimile
Termín pochází z lat. fac simile „udělej podobné“ (z facere „dělat“ a similis „podobný“).
angl: facsimile slov: faksimile něm: Faksimile n fr: fac-similé m rus: факсимиле  1993-a1
podpořila:
spolupracují: