Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice polytropy
angl: polytropy equation; slov: rovnica polytropy; něm: Polytropengleichung f; rus: уравнение политропы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: