Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice polytropy
angl: polytropy equation slov: rovnica polytropy rus: уравнение политропы něm: Polytropengleichung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: