Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solenoidy izotermicko-izosterické
termodynamické solenoidy v atmosféře, které vznikají při protínání izotermických a izosterických ploch.
angl: isotherm-isostericic solenoids; slov: izotermicko-izentropické solenoidy; něm: isotherm-isostere Solenoide n/pl; rus: изотермо-изэнтропические соленоиды  1993-a2
podpořila:
spolupracují: