Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výměna molekulární
vzájemná výměna molekul mezi různými vrstvami nebo jinými objemy v plynu nebo kapalině. Příčinou molekulární výměny je difuze molekul, která u plynů probíhá přibližně podle kinetické teorie ideálního plynu. Molekulární výměna působí molekulární přenos hybnosti, tepla, vodní páry, popř. různých znečišťujících příměsí. V reálné atmosféře je účinnost molekulární výměny prakticky zanedbatelná ve srovnání s turbulentní výměnou.
angl: molecular exchange; slov: molekulárna výmena; něm: molekularer Austausch m; rus: молекулярный обмен  1993-a1
podpořila:
spolupracují: