Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

porucha ionosférická náhlá
jev Dellingerův – náhlá změna fyz. stavu nižší ionosféry ve výšce 60 až 80 km. Vzniká prudkým zesílením ionizace ionosférické vrstvy D, které je vyvoláno zvětšením ultrafialového záření při chromosférické erupci na Slunci. Projeví se náhlým vymizením příjmu vzdálených krátkovlnných rádiových stanic na polokouli osvětlené Sluncem. Jev trvá několik desítek minut až několik hodin. Uvedenou poruchu poprvé popsal J. H. Dellinger v r. 1935.
angl: sudden ionospheric disturbance slov: náhla ionosférická porucha rus: внезапное ионосферное возмущение něm: plötzliche ionosphärische Störung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: