Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlhkost půdy
množství vody, včetně vodní páry, obsažené v půdě. Vlhkost půdy hmotnostní je definována jako poměr hmotnosti vody obsažené ve vzorku půdy k hmotnosti vysušeného vzorku půdy. Vlhkost půdy objemová je definována jako poměr objemu vody obsažené ve vzorku půdy k celkovému objemu tohoto vzorku, tj. objemu suché půdy a půdního vzduchu a vody. Vlhkost půdy hmotnostní i objemová se udávají v procentech. Viz též voda půdní.
angl: soil moisture slov: vlhkosť pôdy něm: Bodenfeuchte f, Bodenfeuchtigkeit f rus: влажность почвы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: