Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ovlivňování vývoje oblaků
syn. modifikace oblaků – zásah do vývoje oblaku, který vede k rozpadu oblaku, nebo k urychlení jeho vývoje a vzniku srážek, či k potlačení vývoje krup. Viz též infekce oblaků umělá, ochrana před krupobitím.
angl: cloud modification; slov: ovplyvňovanie oblakov; něm: Wolkenbeeinflussung f, Wolkenmodifikation f; rus: воздействие на облакo  1993-b2
podpořila:
spolupracují: