Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nasycení
v atm. podmínkách stav nasycené vodní páry; jde o rovnovážný stav systému vodní pára a kapalná voda, popř. vodní pára a led. Ve stavu nasycení tok molekul vody z povrchu kapalné vody, popř. ledu, do vodní páry odpovídá toku molekul vody z vodní páry do kapalné vody, popř. ledu. Viz též vzduch nasycený, vzduch přesycený, tlak nasycené vodní páry vzhledem k vodě, tlak nasycené vodní páry vzhledem k ledu.
angl: saturation; slov: nasýtenie; něm: Sättigung f; rus: насыщение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: