Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

neutrosféra
část atmosféry Země mezi zemským povrchem a ionosférou, která sahá do výše 60 až 70 km. Koncentrace iontů je v ní natolik malá, že nepůsobí odraz krátkých rádiových vln, jenž hraje významnou roli v podmínkách pro radiové spojení.
angl: neutrosphere slov: neutrosféra něm: Neutrosphäre f rus: нейтросфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: