Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

neutrosféra
část atmosféry Země mezi zemským povrchem a ionosférou, která sahá do výše 60 až 70 km. Koncentrace iontů je v ní natolik malá, že nepůsobí odraz krátkých rádiových vln, jenž hraje významnou roli v podmínkách pro rádiové spojení.
angl: neutrosphere; slov: neutrosféra; něm: Neutrosphäre f; rus: нейтросфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: