Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára frontální
průsečnice frontální plochy se zemským povrchem nebo libovolnou výškovou hladinou. Frontální čárou zpravidla rozumíme zákres atmosférické fronty na přízemních synoptických mapách, který je stručně označován jako fronta.
angl: front line slov: čiara frontu něm: Frontlinie f fr: ligne frontale f rus: линия фронта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: