Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta pasátová
atmosférická fronta v tropech oddělující od sebe „starý" tropický vzduch od trop. vzduchu, který vznikl transformací polárního vzduchu. Pasátová fronta obvykle leží v brázdě nízkého tlaku vzduchu mezi dvěma subtropickými anticyklonami. S pasátovou frontou bývají v pasátové oblasti spojeny srážky.
angl: trade-wind front slov: pasátový front něm: Passatfront f fr: front des alizés m rus: пассатный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: