Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

paraselenium
angl: paraselene; slov: paraselénium; něm: Nebenmond m; rus: параселена  1993-a1
podpořila:
spolupracují: