Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ozáření vrcholů
jev pozorovaný za soumraku v horských oblastech. Zatímco údolní polohy jsou při nízké poloze Slunce ve stínu, jsou vrcholy přímo nebo odrazem ozářeny a nabývají růžové nebo žlutavé barvy. Místní název pro ozáření vrcholů je „Alpenglühen“.
angl: Alpine glow slov: ožiarenie vrcholov něm: Alpenglühen n rus: альпийское сияние, пурпурный свет  1993-a3
podpořila:
spolupracují: