Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meltemi
viz etézie.
Termín je přejat z novořeckého slova μελτέμι [meltemi], které má původ v tureckém výrazu meltem téhož významu; obě slova možná pocházejí z italského maltempo „špatné počasí“.
angl: meltemi; slov: meltemi; něm: Meltemi m; rus: мельтеми  1993-a1
podpořila:
spolupracují: