Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

situace povětrnostní celková
situace synoptická – rozložení vzduchových hmot, atmosférických front, cyklon, anticyklon a jiných synoptických objektů, které určují ráz počasí nad určitou velkou geogr. oblastí. Představu o celkové povětrnostní situaci získáváme pomocí synoptických map. Z praktických důvodů, částečně i pro účely předpovědi počasí, se provádí typizace povětrnostních situací. Součástí vydávaných met. předpovědí bývá zpravidla předpověď celkové povětrnostní situace, která uvádí vlastní předpověď počasí. Viz též kalendář povětrnostních situací.
angl: large-scale weather situation; slov: celková poveternostná situácia; něm: Großwetterlage f; rus: макропогода, общая синоптическая ситуация  1993-a2
podpořila:
spolupracují: