Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

extinkce
zeslabení záření procházejícího daným prostředím. V meteorologii jde nejčastěji o zeslabení přímého slunečního záření následkem jeho rozptylu nebo absorpce v zemské atmosféře. Extinkce v atmosféře závisí na vlnové délce záření a je největší v případě krátkých vlnových délek. Viz též koeficient extinkce.
angl: extinction; slov: extinkcia; něm: Extinktion f; fr: extinction f; rus: экстинция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: