Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

extinkce
zeslabení záření procházejícího daným prostředím. V meteorologii jde nejčastěji o zeslabení přímého slunečního záření následkem jeho rozptylu nebo absorpce v zemské atmosféře. Extinkce v atmosféře závisí na vlnové délce záření a je největší v případě krátkých vlnových délek. Viz též koeficient extinkce.
angl: extinction slov: extinkcia něm: Extinktion f fr: extinction f rus: экстинция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: