Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ledoví muži
slov: ľadoví muži; rus: заморозки в мае, майские возвраты холодов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: