Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozdíl psychrometrický
angl: wet-bulb depression slov: psychrometrický rozdiel něm: Psychrometerdifferenz f rus: психрометрическая разность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: