Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pyranograf bimetalický Robitzschův
dnes již nepoužívaný registrační pyranometr, jehož čidlem jsou tři bimetalické pásky, umístěné vedle sebe ve vodorovné rovině. Vnější pásky jsou bílé, prostřední je začerněn. Jednoduchým mechanizmem se zaznamenává deformace čisla způsobená rozdílem teplot černého a bílých pásků. Tato deformace je úměrná dopadajícímu slunečnímu globálnímu záření a je mechanickým způsobem zaznamenána na registrační papírové pásce. Vzhledem k poměrně malé časové citlivosti byl používán jen pro celodenní záznam globálního záření.
angl: Robitzsch bimetallic pyranograph slov: Robitzschov bimetalický pyranograf něm: Bimetallaktinometer nach Robitzsch n rus: биметаллический актинограф Робича  1993-a3
podpořila:
spolupracují: