Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

barva oblohy
angl: color of sky; slov: farba oblohy; něm: Himmelsfarbe f; fr: couleur du ciel f; rus: синева неба  1993-a1
podpořila:
spolupracují: