Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

analýza pylová
rozbor četnosti a kvality pylových zrn různých druhů rostlin obsažených v povrchových nánosech, zvláště v rašeliništích, z nichž mohou být činěny závěry o změnách klimatu. Viz též proxy data.
angl: pollen analysis slov: peľová analýza něm: Pollenanalyse f fr: analyse pollinique f rus: пыльцевой анализ  1993-a3
podpořila:
spolupracují: