Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

analýza pylová
rozbor četnosti a kvality pylových zrn různých druhů rostlin obsažených v povrchových nánosech, zvláště v rašeliništích, z nichž mohou být činěny závěry o změnách klimatu. Viz též proxy data.
angl: pollen analysis; slov: peľová analýza; něm: Pollenanalyse f; fr: analyse pollinique f; rus: пыльцевой анализ  1993-a3
podpořila:
spolupracují: