Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sondáž ovzduší ozonometrická
sondáž ovzduší, při níž se zjišťuje koncentrace ozonu. Provádí se většinou pomocí elektrochemických ozonových sond, které umožňují popsat vertikální profil koncentrace ozonu v atmosféře a jeho integrovanou hodnotu nad místem měření. Viz též měření ozonu.
angl: ozonometric sounding slov: ozónometrická sondáž ovzdušia něm: Ozonsondierung f rus: озонометрическое зондирование  1993-a3
podpořila:
spolupracují: