Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklus kvazidvouletý
angl: quasi-biennial oscillation slov: kvázidvojročný cyklus něm: 26-monatige Periode f rus: квазидвухлетняя осцилляция, квазидвухлетняя цикличность fr: oscillation quasi biennale f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: