Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklus kvazidvouletý
angl: quasi-biennial oscillation; slov: kvázidvojročný cyklus; něm: 26-monatige Periode f; fr: oscillation quasi biennale f; rus: квазидвухлетняя осцилляция, квазидвухлетняя цикличность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: