Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška geopotenciální
výška vyjádřená v geopotenciálních metrech. Je rovná geometrické výšce v místech, kde má tíhové zrychlení hodnotu přesně 9,8 m.s–2.
angl: geopotential height; slov: geopotenciálna výška; něm: geopotentielle Höhe f; rus: геопотенциальная высота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: