Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška geopotenciální
výška vyjádřená v geopotenciálních metrech. Je rovná geometrické výšce v místech, kde má tíhové zrychlení hodnotu přesně 9,8 m.s–2.
angl: geopotential height slov: geopotenciálna výška něm: geopotentielle Höhe f rus: геопотенциальная высота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: