Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ceraunometr
Termín zavedli jihoafričtí inženýři P. G. Gane a B. F. J. Schonland, kteří přístroj navrhli v r. 1948. Termín se skládá z řec. κεραυνός [keraunos] „blesk“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: ceraunometer; slov: ceraunometer; něm: Blitzzähler m; fr: compteur d'éclairs m, détecteur d'éclairs m, céraunomètre m, céraunographe m; rus: церанометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: