Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

příměs aktivní
vžité označení pro plynné látky, které jsou do atmosféry emitovány přírodními nebo antropogenními procesy a mají vůči okolnímu vzduchu převýšení z hlediska svého energetického (tepelného) obsahu. Z tohoto důvodu se na ně uplatňuje působení archimédovských vztlakových sil. Viz též příměsi znečišťující, výška komína efektivní, příměs pasivní.
angl: active pollutant slov: aktívna prímes rus: активная примесь něm: aktive Beimengung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: