Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

částice vzduchová
v meteorologii označení pro modelový objem vzduchu, o němž předpokládáme, že:
a) je dostatečně velký, takže jeho stav lze popsat hodnotami makroskopických proměnných;
b) je dostatečně malý, aby při svém pohybu nevyvolával kompenzační pohyby v okolním vzduchu.
Uvnitř vzduchové částice tedy neuvažujeme prostorové změny makroskopických proměnných (teploty, tlaku, hustoty a vlhkosti vzduchu, koncentrace znečištění apod.). Pojem vzduchová částice využíváme hlavně při modelování procesů spojených s pohybem vzduchu, zejména se změnou stavových proměnných při vertikálních pohybech. Viz též metoda částice.
angl: air parcel slov: vzduchová častica něm: Luftpaket n fr: parcelle d'air f, particule d'air f rus: воздушная частица, , частица воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: