Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

formule barometrická úplná
slov: úplná barometrická formula; rus: полная барометрическая формула, формула Лапласа-Рюльмана  1993-a1
podpořila:
spolupracují: