Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

účinnost sběrová
součin kolizní a koalescenční účinnosti, který vyjadřuje rychlost růstu kapek v oblaku na základě jejich kolizí a následné koalescence. Pokud předpokládáme, že koalescenční účinnost je rovna 1, je sběrová účinnost rovna kolizní účinnosti.
angl: collection efficiency slov: zberová účinnosť něm: Einfang-Effizienz f rus: эффективность захвата  2014
podpořila:
spolupracují: