Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření brzdného účinku letištních drah
soubor měření a postupů, kterými jsou získávány veličiny potřebné pro určení stavu drah ovlivněných povětrnostními vlivy. Změřené hodnoty brzdných účinků poskytované provozovatelem letiště pak musí být v souladu s regionálními postupy ICAO uváděny ve zprávách METAR a SPECI v doplňujících informacích.
angl: measurement of braking action of runways slov: meranie brzdného účinku letištných dráh něm: Messung der Bremswirkung der Landebahnen f rus: измерение тормозящего действия на взлетно-посадочных полосах  1993-a3
podpořila:
spolupracují: