Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické doplňkové
meteorologické pozorování prováděné mimo pevně stanovené pozorovací termíny, např. měření vodní hodnoty sněhové pokrývky v jiný než stanovený den, kterým je pondělí (např. v případě předpovídaného rychlého tání sněhu s možností vzestupu hladin vodních toků).
angl: supplementary meteorological observation slov: doplnkové meteorologické pozorovanie něm: meteorologische Ergänzungsbeobachtung f rus: дополнительное метеорологическое наблюдение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: