Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování meteorologické doplňkové
meteorologické pozorování prováděné mimo pevně stanovené pozorovací termíny, např. měření vodní hodnoty sněhové pokrývky v jiný než stanovený den, kterým je pondělí (např. v případě předpovídaného rychlého tání sněhu s možností vzestupu hladin vodních toků).
angl: supplementary meteorological observation; slov: doplnkové meteorologické pozorovanie; něm: meteorologische Ergänzungsbeobachtung f; rus: дополнительное метеорологическое наблюдение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: