Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

termohygrograf
syn. hygrotermograf – přístroj pro současný záznam průběhu teploty a vlhkosti vzduchu na jeden registrační pásek.
angl: thermohygrograph slov: termohygrograf něm: Thermohygrograph m rus: термогигрограф  1993-a2
podpořila:
spolupracují: