Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kvocient pluviometrický
angl: pluviometric quotient slov: pluviometrický kvocient rus: плювиометрический коэффициент, плювиометрическое отношение něm: pluviometrischer Quotient m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: