Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kvocient pluviometrický
angl: pluviometric quotient; slov: pluviometrický kvocient; něm: pluviometrischer Quotient m; rus: плювиометрический коэффициент, плювиометрическое отношение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: