Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

doba ledová
syn. glaciál.
angl: glacial age slov: doba ľadová něm: Eiszeit f rus: ледниковая эпоха fr: période glaciaire f, glaciation f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: