Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

akustika atmosférická
odvětví meteorologie studující vliv atm. podmínek na šíření a slyšitelnost zvuků z různých zdrojů a zvuky atm. původu. Viz též šíření zvuku, pásmo slyšitelnosti, pásmo ticha, pozorování bouřek, vlna rázová, vlny zvukové.
angl: atmospheric acoustics; slov: atmosférická akustika; něm: atmosphärische Akustik f; fr: acoustique atmosphérique f; rus: атмосферная акустика  1993-a1
podpořila:
spolupracují: